Wydarzenia

Szkolenie studentów budownictwa 27.06.-02.07.2022

Szkolenie teoretyczno-praktyczne członków SKN Zakładu Budownictwa w PERI Polska 13.06.2022

Rozpoczęcie prac przy tworzeniu makiety budynku

Szkolenie „Moduł Konstrukcje” dla studentów budownictwa 26.03.-29.05.2022

Wykład otwarty „Nowe trendy i rozwiązania w budownictwie” 24.05.2022

Szkolenie „Projektowanie numeryczne konstrukcji drewnianych” 17.05.2022

Wizyta studyjna UNIHOUSE 06.05.2022

Akcja Ankietyzacji

Webinarium „BIM dla budownictwa kubaturowego” 28.04.2022

Wizyta studyjna SOLBET 26.04.2022

Szkolenia dla studentów budownictwa 23.10.-12.12.2021 i 15-22.12.2021

Szkolenie „Murowanie w systemie Ytong i Silka oraz ocieplanie za pomocą płyt Multipor” 25.11.2021

Spotkanie pracowników WNT 28.11.2021

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku budownictwo – Uchwała PKA 20.10.2021

Dzień adaptacyjny studentów I roku 01.10.2021

Wykład otwarty Betony specjalne 21.05.2021

Szkolenia studentów budownictwa

Wizyta studyjna na budowie Domu Studenta PSW

Szkolenie Moduł Konstrukcje 17.10.-10.11.2020 r.

Dzień Młodego Inżyniera 04.03.2020 r.

Wizyta w Unigue Tower 16.01.2020 r.

PERI Polska – wizyta studyjna studentów budownictwa 09.01.2020 r.

 

 

Zrealizowane projekty

 Budownictwo – kierunek zamawiany
 Inżynier Budownictwa – zawód z przyszłością
 Budownictwo ze specjalnością geoinżynieria
 Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany
 Zbuduj swoją karierę! Program rozwoju kompetencji studentów Budownictwa PSW